ჩვენს შესახებ
დირექტორის მესიჯი
ისტორია
ორგანიზაციული სტრუქტურა
ცენტრის მმართველობა
აკადემიური პერსონალი
მოწვეული ლექტორები
ადმინისტრაცია
ცენტრის რესურსები
ხშირად დასმული შეკითხვები
ადგილმდებარეობა

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის შესახებ

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი არასამთავრობო არამომგებიანი ორგანიზაციაა, რომელიც დაარსდა 2003 წლის ნოემბერში ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა მხარდაჭერის პროგრამის (SSSP 2000–2003) საქმიანობებსა და რესურსებზე დაყრდნობით.

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი არის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის ქსელური ინსტიტუტი სამხრეთ კავკასიაში.

ცენტრის მისიაა სოციალურ მეცნიერებათა მკვლევართა და პრაქტიკოსთა მაღალკვალიფიციური ახალი თაობის მომზადება და სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობა საქართველოს ინტერნაციონალიზაციის პირობებში.

ცენტრის მიზანია საქართველოში სოციალურ მეცნიერებებში - კვლევის, სწავლებისა და სწავლის განვითარება, - საერთაშორისო აკადემიურ ქსელში მკვლევართა ინტეგრირება, - პროფესიონალთა კვალიფიკაციის ამაღლება.

ცენტრის დამფუძნებლები არიან:

ცენტრის დონორი და პარტნიორი ორგანიზაციებია:

© 2008 CSS. ყველა უფლება დაცულია
მონაცემთა კონფიდენციალურობა