ჩვენს შესახებ
დირექტორის მესიჯი
ისტორია
ორგანიზაციული სტრუქტურა
ცენტრის მმართველობა
აკადემიური პერსონალი
მოწვეული ლექტორები
ადმინისტრაცია
ცენტრის რესურსები
ხშირად დასმული შეკითხვები
ადგილმდებარეობა

ცენტრის მმართველობა

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრს მართავს ცენტრის გამგეობა:

2008 წლის თებერვალი - დღემდე

გიორგი მაჩაბელი, განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი;

თეა გერგედავა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

ზურაბ მხეიძე, სოციალური კვლევის ინსტიტუტის ტრეინინგის განყოფილების ხელმძღვანელი;

მარინე ჩიტაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი; სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის დირექტორი;

მანანა მიქაბერიძე, სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის ადმინისტრაციული დირექტორი.

2004-2007 წწ.

თემურ იაკობაშვილი, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი;

გიორგი მაჩაბელი, განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი;

ზურაბ დავითაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ);

მარინე ჩიტაშვილი, თსუ;

გიორგი ხელაშვილი, თსუ;

პაატა ზაქარეიშვილი, ფონდი ღია საზოგადოება - საქართველო.

© 2008 CSS. ყველა უფლება დაცულია
მონაცემთა კონფიდენციალურობა