მთავარი გვერდი
წიგნები
გაფართოებული სილაბუსები
აკადემიური თარგმანები
საკითხავი მასალები
სახელმძღვანელოები
ანგარიშები და პრეზენტაციები

პრაქტიკული სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის

პრაქტიკული სახელმძღვანელო ტრანსფორმაციისა და გენდერის კვლევის სტუდენტებისათვის (2009-2011)

პრაქტიკული სახელმძღვანელო ტრანსფორმაციის სტუდენტებისათვის (2008-2010)

პრაქტიკული სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის (2005-2007)

პრაქტიკული სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის(2006-2008)

 

© 2008 CSS. ყველა უფლება დაცულია
მონაცემთა კონფიდენციალურობა