მთავარი გვერდი
წიგნები
გაფართოებული სილაბუსები
აკადემიური თარგმანები
საკითხავი მასალები
სახელმძღვანელოები
ანგარიშები და პრეზენტაციები
 
  აკადემიური წერა  

ავტორი: ლია წულაძე

გამოცემის წელი: 2006

გვერდების რაოდენობა, ფორმატი: 76, A4

დაფინანსება: წიგნი მომზადებული და გამოცემულია ”სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის” მიერ, ფონდის OSI-Zug, ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი

მოკლე აღწერა: წიგნი განკუთვნილია სოციალური მეცნიერების მაგისტრანტებისთვის. მასში განხილულია აკადემიური წერის ძირითადი პრინციპები და ოთხი ჟანრი: არგუმენტირებული ესე, კრიტიკა, ანალიტიკური რეფერატი და კვლევითი ნაშრომი.

სრული ტექსტი
© 2008 CSS. ყველა უფლება დაცულია
მონაცემთა კონფიდენციალურობა