მთავარი გვერდი
წიგნები
გაფართოებული სილაბუსები
აკადემიური თარგმანები
საკითხავი მასალები
სახელმძღვანელოები
ანგარიშები და პრეზენტაციები
17.05.2010  
  სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში  

 სათაური: სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში

 ავტორი : ჰაროლდ კისი

 გამოცემისწელი: 2008

 გვერდებისრაოდენობა, ფორმატი:  532 გვ. A4

 დაფინანსება: წიგნის ქართული  თარგმანი მომზადდა “სოციალურ  მეცნიერებათა ცენტრის” (Center for  Social Sciences) მიერ, OSI – ZUG  და  ბუდაპეშტის ღია საზოგადოების  ინსტიტუტის უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (HESP) ფინანსური ხელშეწყობით.

წიგნის ქართული თარგმანი გამოცემულია სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრისა და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობის თანამშრომლობით. 

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, 2007 

ჰაროლდ კისის წიგნის, «სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში», ინგლისური გამოცემის ავტორიზებული თარგმანი (მესამე გამოცემა, ISBN 0205332919), გამომცემელი Pearson Education, Inc, Allyn and Bacon. საავტორო უფლება ინგლისურ გამოცემაზე © 2002, 1996, 1989 by Allyn and Bacon, A Pearson Education Company. ბოსტონი, არლინგტონის ქ. 75. ინდექსი MA 02116,

ინტერნეტ გვერდი : www.ablongman.com.

მთარგმნელთა გჯუფი:              თეონა ასლანიშვილი

                                                  მაია რობაქიძე

                                                  ლილი ხეჩუაშვილი

                                                  ნინო წერეთელი

მთავარი სამეცნიერო რედაქტორი: ელიზბარ ნადარაია

სამეცნიერო რედაქტორები:            ნინო ჯავახიშვილი

                                                      ქეთევან მანჯგალაძე

სარედაქციო ჯგუფის წევრები:      ზაზა ხეჩინაშვილი

                                                      თინათინ ზურაბიშვილი

 ენობრივი რედაქტორი:                 ლია კაჭარავა

 დაკაბადონება, ყდის დიზაინი:     გიორგი ბაგრატიონი

მოკლე აღწერა: ჰაროლდ კისის წიგნი ”სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში” ერთიანდება სასწავლო ლიტერატურის იმ აუცილებელ ჩამონათვალში, რომლის გარეშეც შეუძლებელია რომელიმე მკვლევარს ჰქონდეს სერიოზული პრეტენზია სოციალურ მეცნიერებებში მოპოვებული მონაცემები წარმოადგინოს, როგორც კვლევის სანდო შედეგი. სახელმძღვანელოს მიზანი ძირითადი სტატისტიკური მეთოდების კონცეპტუალური განვითარების აღწერა და სოციალურ მეცნიერებებში მათი გამოყენებაა. ამ მიზნის მისაღწევად მკვეთრი აქცენტი კეთდება თანამედროვე კვლევაში არსებული პრობლემების სოციალურ მეცნიერებებში გამოყენებაზე, რადგან რეალურად არსებული პრობლემები უფრო ადეკვატურად ახდენენ მეცნიერულ კვლევაში სტატისტიკური ანალიზის აუცილებლობის ილუსტრირებას.

სარჩევი

© 2008 CSS. ყველა უფლება დაცულია
მონაცემთა კონფიდენციალურობა