მთავარი გვერდი
წიგნები
გაფართოებული სილაბუსები
აკადემიური თარგმანები
საკითხავი მასალები
სახელმძღვანელოები
ანგარიშები და პრეზენტაციები
03.06.2010  
  ფსიქოლოგია და ცხოვრება  

 სათაური: ფსიქოლოგია და ცხოვრება  (მე-16 გამოც.)

 ავტორები: რიჩარდ გერიგი, ფილიპ  ზიმბარდო

 წიგნი გამოიცა 2009 წელს თსუ-ს   გამომცემლობასთან  თანამშრომლობით.

 გვერდები, ფორმატი: 854 გვ., A4

 დაფინანსება: წიგნის თარგმანი  მომზადდა სოციალურ      მეცნიერებათა    ცენტრის მიერ OSI – ZUG Foundation-სა და  ღია  საზოგადოების ინსტიტუტის  უმაღლესი განათლების მხარდაჭერის პროგრამის (OSI, HESP) ფინანსური მხარდაჭერით.

© სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, თსუ-ს გამომცემლობა

მოკლე მიმოხილვა:  ფსიქოლოგია და ცხოვრება (მე-16 გამოც.) წარმოადგენს შესავალს ფსიქოლოგიაში; მისი ავტორები არიან ფილიპ ზიმბარდო, სტენფორდის უნივერსიტეტის დამსახურებული პროფესორი, და რიჩარდ გერიგი, სტონი ბრუკის უნივერსიტეტის პროფესორი. ეს კლასიკური ნაშრომი ხაზს უსვამს ფსიქოლოგიის მეცნიერების არსს მის სტუდენტურ ყოველდღიური ცხოვრებასთან მისადაგებით. ფსიქოლოგია და ცხოვრება გვთავაზობს დისციპლინის დეტალურ,  კვლევაზე ორიენტირებულ მიმოხილვას და აღძრავს ინტერესს სტუდენტებში.


© 2008 CSS. ყველა უფლება დაცულია
მონაცემთა კონფიდენციალურობა